Philadelphia Eagles

  • Yardas por pase
    272.1 PYPG
  • Yardas por carga
    98.9 RYPG
  • Yardas por partido
    371.0 YPG