New York Jets

New York Jets

 | 0-0
  • Yardas por pase
    194.7 PYPG
  • Yardas por carga
    105.2 RYPG
  • Yardas por partido
    299.9 YPG