Miami Dolphins

Miami Dolphins

  • Yardas por pase
    304.9 PYPG
  • Yardas por carga
    89.7 RYPG
  • Yardas por partido
    394.6 YPG
2022/2023