Miami Dolphins

Miami Dolphins

  • Yardas por pase
    214.6 PYPG
  • Yardas por carga
    70.4 RYPG
  • Yardas por partido
    285.0 YPG

2021/2022