Miami Dolphins

Miami Dolphins

  • Yardas por pase
    192.0 PYPG
  • Yardas por carga
    72.5 RYPG
  • Yardas por partido
    264.5 YPG