Miami Dolphins

Miami Dolphins

 | 0-0
  • Yardas por pase
    246.1 PYPG
  • Yardas por carga
    105.5 RYPG
  • Yardas por partido
    351.6 YPG