Houston Texans

Houston Texans

  • Yardas por pase
    213.5 PYPG
  • Yardas por carga
    83.6 RYPG
  • Yardas por partido
    297.2 YPG

2021/2022