Houston Texans

Houston Texans

  • Yardas por pase
    259.0 PYPG
  • Yardas por carga
    121.0 RYPG
  • Yardas por partido
    380.0 YPG